De consultaties hebben enkel op afspraak plaats. Er zijn drie soorten consultaties:

De standaard consultatie aan het forfait van € 70,00, enkel op maandag namiddag, op afspraak.

De privé consultatie aan het forfait van € 100,00 alle andere dagen, op afspraak.

De dringende consultatie aan het forfait van € 120,00, bij voorrang vastgelegd volgens de agendamogelijkheden.

Zij bevat een mondeling onmiddellijk advies op basis van de overgemaakte documenten en is onmiddellijk te betalen.

Het voordeel is dat u een advies bekomt zonder u te verbinden tot wat dan ook.

Indien u, na dit advies, de tussenkomst van een raadsman wenst, zal u de wijze van ereloonberekening dienen overeen te komen.

Bezoek onze prijsgids :Open

Geschiedenis

In het verleden mochten advocaten geen erelonen vorderen. In die tijd meende men dat het voldoende was te tonen dat zij geen nood hadden om hun brood te verdienen.

Recentelijk nog begrootten de advocaten hun erelonen “op het hoofd van hun cliënt”. Dit is trouwens wat de wet op een verbloemde wijze oplegt: De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht, wat twee dingen impliceert:

  • Het is de advocaat die op een discretionnaire wijze beslist wat het bedrag van zijn erelonen is en niet zijn cliënt… die weliswaar een beroepsmogelijkheid heeft indien de erelonen de grenzen van een juiste moderatie overschrijden…
  • De discretie veronderstelt dat men van de advocaat verwacht dat de taxatie van zijn honoraria geen reclame maakt…

Bepaalde oudere advocaten begroten hun erelonen op maat door per centimeters de omvang van het dossier van hun cliënt te meten. Zij komen geregeld tot hetzelfde resultaat als dat van de computer die alles in detail berekent !

De verhoging van de consumptie, de informatisering, de rechtstreekse invloed en toepassing van het Europees recht in onder meer de vrijheid van begroting van de prijs, in overeenstemming met de vrije mededinging die barema’s verbiedt, hebben het probleem van nog steeds te hoge erelonen nog niet opgelost.

In geval van geschil inzake de honoraria bestaat er een kosteloze verzoeningsprocedure, georganiseerd door de Orde van de advocaten (een advocaat, lid of voormalig lid van de raad van de Orde wordt aangewezen door de stafhouder en tracht partijen te verzoenen).

Indien geen verzoening mogelijk blijkt, wordt het geschil door de rechtbank beslecht op basis van een advies inzake de erelonen door de raad van de Orde opgemaakt.