Welkom bij d’ATH & ASSOCIATES,

Ons kantoor is samengesteld uit advocaten bevoegd in alle materies (zakenrecht, verzekeringsrecht, huurrecht, familierecht, handelsrecht…). Wij bieden onze diensten aan voor alle type juridische vragen, zowel op nationaal als op Europees en internationaal vlak.

Ons verschil ligt in het permanent engagement om u de beste oplossing aan de laagste kost te bieden.

Wij zijn bedreven in vele onderwerpen
 • Ansprakelijkheid

  Ansprakelijkheid

  Daniel en Sandy kunnen u helpen in materies met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid (contractueel of buitencontractueel) alsook in strafrechtelijke aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid.

 • Handelsrecht

  Handelsrecht

  Commerciële contracten, onbetaalde facturen, franchise contracten, immobiliën contracten, bemiddeling, WCO, faillissement,… alles wat te maken heeft met de onderneming, business en handel.

 • Verhuren

  Verhuren

  Wij kunnen u adviseren zowel in de materie van woninghuur als in de materie van handelshuur waarin Sandy uitmunt. We kunnen u evenwel niet helpen wat betreft erfpacht en veepacht.

 • Onroerend recht

  Onroerend recht

  Lid van de vereniging van expert architecten maakt het kantoor gebruik van deze kennis in het kader van verkopen, vennootschapscontracten, architectencontracten, bouw, huur, stedenbouw, verzekering en mede-eigendom.

 • Arbeidsrecht

  Arbeidsrecht

  Anissa is onze specialist in deze materie zowel met betrekking tot relaties tussen werkgever en werknemer en/of arbeider als op het gebied van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als bij ontslag en het respecteren van de wettelijke

 • Verzekering

  Verzekering

  Daniel beoefent het verzekeringsrecht sinds 30 jaar zowel op het gebied van de risico’s en de garanties als de expertise inzake de raming van de materiële en immateriële schade.

 • Verkeer

  Verkeer

  Met de auto, te voet of te paard, wij verdedigen uw vrijheid, uw rechten en belangen ten overstaan van de andere weggebruikers, sterke of zwakke, de tram alsook de verzekeraars, het openbaar ministerie en het DIV.

 • Echtscheiding

  Echtscheiding

  Echtscheiding of scheiding na huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning. Virginie, Caroline en Daniel hebben samen 40 jaar ervaring in deze moeilijke materie.

 • Familie

  Familie

  Adoptie, verwantschap, samenwoning, huwelijk, echtscheiding, naam, ouderlijk gezag, ouderlijke verantwoordelijkheid, rechten met betrekking tot de kinderen, co-ouderschap, jeugdbescherming, erfrecht.

 • Successie

  Successie

  Wij geven advies in het kader van uw successieplanning rekening houdend met zowel de burgerlijke als fiscale aspecten.

 • Burgerlijkrecht

  Burgerlijkrecht

  Verbintenissenrecht , contracten , mensen, familie , eigendom , erfrecht , alles met betrekking tot de verplichtingen van de natuurlijke of rechtspersonen.

 • Strafrecht

  Strafrecht

  Wij verdedigen slachtoffers of beschuldigden van misdaden/wanbedrijven of overtredingen voor de onderzoeksgerechten, rechtbanken en strafuitvoeringsrechtbanken.

 • Fiscaalrecht

  Fiscaalrecht

  Personenbelasting, vennootschapsbelasting van zowel inwoners als niet inwoners, onroerende voorheffing, regionale en lokale belastingen, directe of indirecte belasting.

 • Bouw

  Bouw

  Lid van de vereniging van expert architecten en raadsman van de huurdersbond, het kantoor begeleidt in aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten, projectontwikkelingsovereenkomst en constructie.

 • Vennootschapsrecht

  Vennootschapsrecht

  Beheer van conflicten van uw personenvennootschap (BVBA, S-BVBA, commanditaire vennootschap of collectieve vennootschap) van uw vereniging of uw naamloze vennootschap zowel op juridisch als economisch vlak.

 • Incasso

  Incasso

  Van ingebrekstelling tot gedwongen uitvoering. De eerste regel is de snelheid, de tweede de bedachtzame strijdlust ten aanzien van de insolvabiliteit van de wanbetaler.